Pravilnik

TAKMIČARKI PRAVILNIK

BALKAN SNOOKER LEAGUE

ČLAN 1.

SVRHA PRAVILNIKA

Balkan Snooker League (BSL) donosi ovaj takmičarski pravilnik kako bi se obezbedili ravnopravni I fer uslovi za sve učesnike BSL-a.

Pravilik će se primenjivati na svim takmičenjima u okviru BSL-a

ČLAN 2.

OPŠTE ODREDBE

STAV 1.

Otvorenost takmčenja

Sva takmičenja u okviru BSL-a su pozivnog karaktera, a pravo poziva zadržavaju osnivaoci BSL-a, a to su Marko Stoilković, Kenan Terzić I Filip Bermanec.

STAV 2.

Takmičarska Legitimacija

Svi takmičari koji žele da se takmiče na turnirima BSL-a pristaju na obavezu da u skladu sa propisima BSL-a, obezbede sebi takmičarsku legitimaciju koja se obnavlja na godišnjem nivou I važi za sezonu za koju je obezbeđena. To praktično znaći da se ne može koristiti nakon isteka sezone za koju je namenjena bez obzira da li je takmičar učestvovao na svim turnirima ili ne.

STAV 3.

Vrste takmičenja u okviru BSL-a

Takmičenja koja su pod direktnom organizacijom BSL-a su:

  • Balkan Snuker Liga A
  • Balkan snuker Liga B

STAV 4.

Kalendari takmičenja

Kalendare takmičenja u obe lige BSL-a usvaja se na početku takmičarske godine na sastanku osnivača, a takmičarska sezona sastoji se od prolećnog I jesenjeg dela I završnog mastersa za sezonu.

Osnivači BSL-a imaju pravo naknadne izmene pomenutog kalendara ukoliko se za to ukase potreba, a o čemu svi takmičari moramu biti obavešteni minimum 45 dana pre datuma koji bi se eventualno menjao.

STAV 5.

Sudije

Sudije za turnire na svim nivoima I fazama takmičenja predlažu I delegiraju osnivači BSL-a.

Klub domaćin može da ućestvuje u dogovoru oko angažmana sudija na turniru za koji je domaćin. Direktora turnira, takođe određuju osnivači BSL-a.

STAV 6.

Licenca

Visinu naknade za licenciranje za jednu sezonu u određenoj kategoriji takmičenja u BSL-a određuju osnivači. Licenca se overava ili vadi samo jednom I to na početku takmičarske sezone.

STAV 7.

Propozicije turnira

Svaki turnir u organizaciji BSL-a mora imati, u razumnom roku pre početka samog turnira, javno objavljene propozicije turnira. Propozicije moraju sadržati sve relevantne informacije za učesnike turnira:

kategorija turnira, vreme za prijavu I eventualnu odjavu, satnice meceva, žreb, dres kod,  adresu kluba domaćina I kontakt osobe zadužene za sve dodatne informacije vezane za turnir.

Krajnji rok za prijavu takmičara za turnir je do početka žreba koji će uvak biti dva dana pre početka samog turnira. Nakon obavljenog žreba, BSL se obavezuje da isti objavi javno, kako na svom sajtu, tako I na svim ostalim digitalnim platformama za komunikaciju, kao što su Facebook, Viber, Whatsup itd.

STAV 8.

Pravo učešća

Pravo učešća na pojedinačnom turniru imaju svi uredno registrovani takmičari koji poseduju važeću takmičarsku licencu za tekuću sezonu. Takmičari kojima je izrečena disciplinska mera u vidu suspenzije, nemaju prava takmičenja na turnirima BSL-a dok im je disciplinska mera na snazi.

STAV 9.

Žreb

Svako takmičenje u organizaciji BSL-a reguliše se žrebom. Žrebani mogu biti samo takmičari koji u momentu žreba poseduju validnu licencu. Žreb obavlja ranije imenovani director predstojećeg turnira.

STAV 10.

Pravila I propisi snukera

Balkan snuker liga u potpunosti prihvata internacionalna pravila igre snuker I u buduće će uvek pratiti I blagovremeno usvojiti sve eventualne promene, kako u pravilima same igre, tako I u organizaciji svakog od turnira I samog takmičenja.

STAV 11.

Nesportsko ponašanje

Za vreme meča zabranjeno je konzumiranje alkohola I cigareta.

Nesportsko ponašanje (lupanje, glasno negodovanje, ometanje protivnika na bilo koji način dok je na potezu I slično) će biti kažnjeno zvaničnim upozorenjem od strane sudije meča ili direktora turnira. Ukoliko se nesportsko ponašanje nastavi I posle upozorenja, igrač može izgubiti frejm, meč, ili čak diskvalifikovan sa turnira, a o njegovom daljem sankcionisanju odlučuje disciplinski sastanak koji zakazuje director turnira sa osnivačima BSL-a.

Ukoliko igrač preda frejm ili meč, a imao je dovoljno pena na stolu da preokrene rezultat, sudija ili director turnira ima pravo da sankcioniše takmičara shodno disciplinskom pravilniku. Isto pravilo primenjuje se u slučaju da takmičar pokušava velikim brojem snukera da se vrati u meč. Ove dve stavke se po svim standardima smatraju nesportskim ponašanjem.

Zabranjeno je konzumiranje bilo kakvih medikamenata ili supstanci bilo koje vrste koje se nalaze na listi Antidoping federacije kao nedozvoljene. Ukoliko takmičar koristi lekove iz zdravstenih razloga, kao deo terapije, dužan je da o tome obavesti direktora turnira.

STAV 12.

Gledaoci

Zabranjeno je slikanje blicom u toku trjanja mečeva.

Mobilni telefoni moraju biti isključeni ili prebačeni na silent opciju.

Zabranjeno je konzumiranje alkohola I cigareta u delu klubu gde se igraju mečevi.

Zabranjena je svak vrsta pomeranja u liniji udarca kada je takmičar na potezu.

Sportsko navijanje je poželjno ali ne sme ometati ni jednog takmičara niti meč.

Nije dozvoljeno razgovaranje sa igračima dok traje meč.

U slučaju nepoštovanja ovih pravila, sudija ili direktor turnira ima pravo da gledaoca koji je prekršio iste, udalji sa meča.

STAV 13.

Tumačenje takmičarskog pravilnika

Sva tumačenja takmičarskog pravilnika čine iskljuvo osnivači BSL-a

Nakon okončanja takmičarskog turnira, učesnici mogu podneti žalbu, usmeno ili pismeno, ili sudiji ili direktoru turira ili samim osnivačima BSL-a, ukoliko smatraju da su njihova prava oštećena na bilo koji način od strane bilo koga za vreme trajanja turnira.

Osnivači će po ovakvim pitanjima donetu odluku, ali odluka donešena za vreme samog turnira se ne može promeniti.

ČLAN 3.

SISTEM TAKMIČENJA

Svi turniri u organizaciji BSL-a boduju se za rang listu, na osnovu koje se određuju nosioci turnira kao I učesnici završnog mastersa. Sve kategorije takmičenja imaju svoju rang listu ali je system bodovanja za rang listu u svim kategorija identičan.

STAV 1.

Bodovanje I rang lista

– Sve kategorije takmičenja podležu sistemu bodovanja I rangiranja takmičara na osnovu postignutog uspeha na turnirima.

– Na početku svake sezone, svi takmičari kreću od početka (nula bodova) bez obzira na to kakav su plasman ostvarili u prethodnoj sezoni.

– Broj bodova a samim tim I rang lista takmičara biće objavljena najkasnije dva dana nakon završenog turnira na web stranici BSL-a kao I na ostalim digitalnim platformama za komunikaciju, kao što su Facebook, Viber, Whatsup itd.

– Takmičari koji se takmiče u bilo kojoj kategoriji podložni su promeni bodova a samim tim I rankingom čak I u slučaju da nisu učestvovali na turniru.

– Ne dolazak na turnir se mora prijaviti najkasnije dva dana pre obavljanja žreba za predstojeći turnir

– Bodovanje I rang lista takmičara u Balkan Snooker League A:

– Učestvovanje na turniru – 100 bodova

– Plasman u 1/8 Finala – 250 bodova

– Plasman u 1/4 Finala – 500 bodova

– Plasman u 1/2 Finale – 640 bodova

– Finalista – 800 bodova

– Pobednik – 1000 bodova

STAV 2.

Kategorije takmičenja

Počevši od sezone 2023, rangirni turniri BSL-a biće organizovani u dve lige. Kako su svi turniri pozivanog karaktera, pravo učešća u A ligi određuju osnivači BSL-a na osnovu dosadašnje postignutih rezultata svih takmičara u BSL-u.

Svi ostali takmičari mogu se takmičiti u B ligi, koja je takođe pozivnog karaktera.

Takmičenje u obe lige biće organizovano po unapred utvrđenom kalendaru takmičenja. Turniri se igraju tri takmičarska dana I to od petka do nedelje.

Na kraju jedne takmičarske godine, najbolje plasirana dva takmičara iz B lige stiču pravo da se u narednoj sezoni takmiče u A ligi, dok dva najlošije plasirana takmičara u A ligi, moraju sledeće sezone da nastave takmičenje u B ligi.

Ukoliko se dogodi da dva ili više takmičara imaju identičan broj bodova na kraju sezone, bolje plasiranog takičara odrediće sledeći kritarijumi:

  1. Broj osvojenih turnira u toku cele sezone
  2. Međusoban skor takmičara u toku cele sezone
  3. Ukupan broj pobeda u toku cele sezone
  4. Ukupna frejm razlika ostvarena na svim turnirima u toku cele sezone

Ukoliko su takmičari I tada izjednačeni, ili je nemoguće na pravičan način odrediti koji je od takmičara bolje plasiran, svi takmičari koji su zahvaćeni ovakvim slučajem, odigraće kvalifikacioni turnir, čiju organizaciju I datum održavanja preuzima BSL.

STAV 3.

A Liga

– Takmičari koji se takmiče u okviru A lige, svoje turnire igraju po unapred utvrđenom kalendarskom rasporedu.

– Takmičari u A ligi kreću takmičenje na svojim turnirima u grupnoj fazi I to osam grupa po tri takmičara, pri čemu su nosioci grupa određeni na osnovu plasmana na rang listi. Prvoplasirani I drugoplasirani iz grupe prolaze dalje u eliminacionu fazu turnira

– U slučaju ne dolaska nekog od takmičara iz A lige na turnir, njegovo mesto može biti popunjeno tako đto osnivači BSL-a imaju pravo dodeljivanja Wild Card, ili putem kvalifikacionih turnira na kojima nemaju pravo učešća igrači iz B lige

– Ukoliko se dogodi da nakon odigrane grupne faze takmičenja, dva ili sva tri takmičara imaju isti broj bodova, plasman u grupi odrediće sledeći kriterijumi:

1 Frejm razlika mečeva u grupnoj fazi turnira

2 Međusoban skor takmičara

U sučaju da su dva ili sva tri takmičara I dalje izjednačeni po svim navedenim kriterijumima, plasman u grupi biće određen “Rispoted Black” sitemom.

– Takmičari koji svojim plasmanom u grupnom delu ostvare pravo učešća u eliminacionaj fazi turnira, žrebani su tako da se prvoplasirani iz svih grupa ne mogu međusobno sastati odmah u osmini finala, kao ni da se takmičari iz iste grupe ne mogu sastati ponovo pre finala. Takođe, prvi I drugi nosioc turnira ne mogu se sastati pre finala pod uslovom da su u grupnom delu takmičenja opravdali ulogu favorite I ostvarili najbolji plasman u grupnom delu takmičenja.

Format mečeva rangirnih turnira u okviru A lige:

1 Grupna faza takmičenja do 3 dobijena frejma (Best of 5)

2 Mečevi osmine finala do 4 dobijena frejma (Best of 7)

3 Mečevi četvrtine finala do 4 dobijena frejma (Best of 7)

4 Mečevi polufinala do 4 dobijena frejma (Best of 7)

5 Finalni meč do 4 dobijena frejma (Best of 7)

– Na kraju sezone, po završenih četiri turnira, najbolje plsiranih dvanaest takmičara odigraće završni masters turnir na kojem su svi bodovi duplirani, nakon kojeg prvoplasirani na listi postaje sampion Balkan snuker lige za tu godinu.

– Iz poštovanja prema onim takmičarima koji na svoje mečeve stignu na vreme, kašnjenje na mečeve se neće tolerisati. Takmičar je u obavezi da dođe I prijavi se ili sudiji ili direktoru turnira najkasnije 15 minuta pre početka meča. U slučaju kašnjenja, takmičar gubi pravo na zagrevanje. U slučaju kašnjenja na meč do 15 minuta, takmičar gubi frejm, a preko petnaest minuta, gubi meč

– Od prvog turnira tekuće takmičarske godine pa do poslednjeg, ukjučujući I završni mastes, obavezan je kompletan dres kod koji obuhvata:

Košulja, pantalone (bez vidljivih džepova pozadi), cipele, prsluk I kravata ili leptir mašna. Odstupanje od dres koda može biti odobreno samo uz saglasnost direktora turnira. 

– Услови за одигравање турнира су да не буде музике, дуванског дима и конзумирања било којег пића осим обичне или газиране воде.

STAV 4.

Završni masters TOP 12

Šampion za takmičarsku sezonu BSL-a postaje takmičar koji nakon odigranog mastersa na kojem su bodovi duplirani, zauzme prvo mesto na rang listi.

Završni masters je organizovan tako da su takmičari žrebani u četiri grupe po tri takmičara. Svaka od grupa će imati svog nosioca a to su četvorica prvoplasiranih na rang listi pre početka mastersa. Nakon žrebanja I postavljanja nosioca, na druga mesta se žrebaju igrači od petog do osmaog mesta, a na kraju se kao treći takmičari u grupi žrebaju igrači koji su zauzeli od devetog do dvanaestog mesta.

Ukoliko se dogodi da dva ili više igrača imaju isti broj bodova nakon završenih četiri turnira, bolje plasiranog odrediće sledeći kriterijumi:

1 broj osvojenih turnira u toku sezone

2 međusobni skor takmičara (u koliko ih je bilo) u toku cele sezone

3 Ukupan broj pobeda na svim turnirima BSL-a u toku cele sezone

4 Ukupna frejm razlika ostvarena na svim turnirima u toku sezone

U koliko se dogodi da su takmičari I dalje izjednačeni, BSL će organizovati kvalifikacioni meč ili manji turnir na kojem će se odrediti konačni plasman takmičara.

Žreb za masters biće obavljen 3-5 dana pre početka samog mastersa I objavljen na web stranici BSL-a, kao I na svim ostalim digitalnim platformama za komunikaciju, kao što su Facebook, Viber, Whatsup itd.

– Format mečeva na završnom mastersu:

1 Grupna faza turnira, prvi do 4 dobijena frejma (Best of 7)

2 Četvrtinala, prvi do 5 dobijenih frejmova (Best of 9)

3 Polufinala, prvi do 5 dobijenih frejmova (Best of 9)

4 Finale, prvi do 7 dobijenih frejmova (Best of 13)

Finalni meč će biti održan u dve sesije od kojih je prva šest frejmova ukupno, a druga preostalih sedam ukoliko je neophodno.

Satnica za završni masters TOP 12:

  • Petak – grupna faza takmičenja, mečevi počinju u 12:00h, 
  • Subota – četvrtina finala sa početkom u XXh
  • Subota – Polufinala sa početkom u XXhž
  • Nedelja – finale sa početko u XXh I XXh za drugu sesiju

STAV 5.

Džoker ili Wild Card

Osnivači BSL-a zadržavaju pravo da određenom takmičaru omoguće takmičenje na nekom od turnira, uključujući I završni masters, ukoliko se za to ukaže potreba. Ovakva odluka se donosi na sastanku osnivača BSL-a I ona ne može biti doneta na štetu bilo kog drugog takmičara.

STAV 6.

Faul I promašaj

Na svim mečevima BSL-a koji se budu igrali bez sudije, odnosno sa jednim dežurnim sudijom nadležnim za nadgledanje turnira, primenjivaće se pravilo faul I promašaj I to najviše tri puta. Takmičari su dužni da sami vrate potez, ukoliko to žele. Uz mežusoban dogovor. U slučaju bilo kakvog ne slaganja, a kako bi se takve situacije izbegle. Poželjno je pre samog udarca pozvati dežurnog sudiju da asistira prilikom vraćanja pozicije

Na mečevima gde je prisutan sudija, pravilo faul I promašaj je u celosti u nadležnosti sudije koji je određen za taj meč.